2016

2016

 • 1. Kai Zhang, Gi-Hyeok Lee, Mihui Park, Weijie Li, Yong-Mook Kang*, Recent developments of the lithium metal anode for rechargeable non-aqueous batteries, Advanced Energy Materials, 2016, 6, 1600811. 

  DOI: 10.1002/aenm.201600811

 • 2. Kai Zhang, Mihui Park, Limin Zhou, Gi-Hyeok Lee, Weijie Li, Yong-Mook Kang*, Jun Chen*, Urchin-like CoSe2 as a high-performance anode material for sodium-ion batteries, Advanced Functional Materials, 2016, 26, 6728-6735. 

  DOI: 10.1002/adfm.201602608


 • 3. Kai Zhang, Mihui Park, Limin Zhou, Gi-Hyeok Lee, Jeongyim Shin, Zhe Hu, Shu-Lei Chou, Jun Chen*, Yong-Mook Kang*, Cobalt-doped FeS2 nanospheres with complete solid solubility as a high-performance anode material for sodium-ion batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 12822-12826.

  DOI: 10.1002/anie.201607469

 • 4. Xue Liu, Kai Zhang, Kaixiang Lei, Fujun Li, Zhanliang Tao, Jun Chen*, Facile synthesis and electrochemical sodium storage of CoS2 micro/nano-structures”, Nano Research, 2016, 9, 198-206. 

  DOI: 10.1007/s12274-016-0981-5